Medlemsinfo
  Provverksamhet
  Utställningar
  Funktionärer
  Bildgalleri
  Avel
  Länkar


 Första sidan

 Hitta älghund>>
 GÄK Facebook>>
 SÄK>>

OrgNr 802463-2864
PlusGiro 582748-0
Unika besökare


Gävleborgs Älghundklubb
Information om verksamheten för hela Sverige och länkar till de andra regionerna kan du hitta på
Svenska Älghundklubbens hemsida.

   


GÄVLEBORGS ÄLGHUNDKLUBB

Ledhundsprov


Gävleborgs Älghundklubb inbjuder härmed till Ledhundsprov.

Rätt att deltaga har hund som vid utställning, godkänd av SKK, erhållit pris i lägst juniorklass och är vaccinerad från och med den dag hunden fyllt 12 (tolv) månader.

Hunden skall vara ID märkt. Deltagare är skyldig att själv tillhandahålla avläsare om
hunden enbart är chipmärkt. En chipläsare finns i varje provområde för utlåning,
kontakta respektive provledare som vet var den är placerad.

Provtid:

Ledhundsprov från 21 Augusti till 31 Januari.

Anmälningstider:

Sista anmälningstid… för championhundar är den 31 oktober och provet ska vara
genomfört senast den 30 november.
Sista anmälningstid för övriga hundar är den 15 december.

Max 3 prov per hund för medlemmar i GÄK.

Provledningen förbehåller sig rätten att premiera unga hundar i
slutet av säsongen vid stor anhopning av prov.

Icke medlemmar, men medlem i någon annan lokalklubb, har rätt till 1 (ett) prov.

Observera att när hundägaren fått tilldelad domare skall provet vara
genomfört inom 30 dagar. Därefter får hunden starta enbart om giltigt
skäl som sjukdom eller löp förekommit. Veterinärintyg skall uppvisas vid
sjukdom. Därefter tilldelas domaren en ny hund.

Anmälan

Alla anmälningar ska ske via provdata!
Det besparar klubben pengar och våra funktionärer mycket tid.

Klicka här för att komma till Provdata.se för att anmäla >>

Om ni inte kan eller har möjlighet att anmäla via provdata så ta hjälp av en kompis eller prata med provledaren.

Anmälningsavgift

250 kronor/prov som inbetalas i samband med anmälan i PROVDATA direkt till PAYSSON.
Enbart i undatagsfall till Gävleborgs Älghundklubb på postgironummer 58 27 48-0.
Kom ihåg att ange hundens namn och reg. nummer på talongen.

Obs! Anmälan lämnas utan åtgärd tills avgiften är betald.

Domarersättning

500 kronor som betalas direkt till domaren vid provtillfället, liksom i förekommande fall
bilersättning enligt statlig norm.