Medlemsinfo
  Provverksamhet
  Utställningar
  Funktionärer
  Bildgalleri
  Avel
  Länkar


 Första sidan

 Hitta älghund>>
 GÄK Facebook>>
 SÄK>>

OrgNr 802463-2864
PlusGiro 582748-0
Unika besökare


Gävleborgs Älghundklubb
Information om verksamheten för hela Sverige och länkar till de andra regionerna kan du hitta på
Svenska Älghundklubbens hemsida.

   


GÄVLEBORGS ÄLGHUNDKLUBB

Löshundsprov


Gävleborgs Älghundklubb Löshundsprov.

Rätt att deltaga har hund som vid utställning, godkänd av SKK, erhållit pris i lägst juniorklass och är vaccinerad. Undantag för särskilt älgspårprov, där hunden kan starta utan krav på utställning. För att få starta på särskilt älgspårprov skall hunden vara minst 9 (nio) månader och för att få starta på Löshund- och Ledhundsprov skall hunden vara minst 12 (tolv) månader gammal.

Hunden skall vara ID märkt. Deltagare är skyldig att själv tillhandahålla avläsare om
hunden enbart är chipmärkt. En chipläsare finns i varje provområde för utlåning,
kontakta respektive provledare som vet var den är placerad.

Löshundsprov från 21 Augusti till 31 Januari

Anmälningstider och antal prov:

Sista anmälningstid för championhundar är den 30 september och provet ska vara
genomfört senast den 31 oktober.
Sista anmälningstid för övriga hundar är den 15 december.(enligt beslut årsmöte 2018)

Max 3 prov per hund för medlemmar i GÄK men för att få anmäla till prov nummer
3 måste de två första vara genomförda. Unga hundar, under 24 månader, kan tillåtas
ytterligare start om det fattas ett prisprov till championat, tillgång av domare avgör om
det är möjligt och det är provledaren i respektive provområde som avgör om ytterligare
prov kan tilldelas. Provledningen förbehåller sig rätten att premiera unga hundar i slutet
av säsongen vid stor anhopning av prov.

Icke medlemmar i Gävleborgs Älghundklubb, men medlem i någon annan lokalklubb,
har rätt till 1 (ett) löshundsprov.

Hundägaren måste kontakta tilldelad domare inom 10 dagar annars tilldelas
domaren en ny hund och er hund hamnar ”sist i kön”.


Observera att när hundägaren fått tilldelad domare skall provet vara genomfört inom 30
dagar. Därefter får hunden starta enbart om giltigt skäl som sjukdom eller löp
förekommit. Veterinärintyg skall kunna uppvisas vid sjukdom. Därefter tilldelas domaren
en ny hund.

Alla prov ska, och måste, gå igenom provledningen, om så inte sker kommer provet att
annulleras och domarens lämplighet kommer att ifrågasättas.

OBS! Inga omprov på grund av älgtomma marker gäller längre!

Anmälningsavgiften återbetalas inte om provet inte har genomförts inom 30
dagar efter att domare har tilldelats. Ni som anmäler sent tänk på att
anmälningsavgiften inte heller återbetalas på grund av snö och andra väderförhållanden
så var ute i god tid. Kom ihåg att det finns en köldgräns på genomförande av prov till
minus 15 grader med tanke på hunden och människans hälsa. Tänk på god jaktetik och
moral gällande snödjup och före när ni startar era hundar för både hunden och
provdjuret. Det är domaren som bestämmer om det är ok eller inte.

Regler för uttagningen till SM-kvalet:

10 (tio) hundar tas ut till en SM-uttagning som sker
under nästkommande höst, och provet där genomförs som ett endagsprov.
3 (tre) reserver skall även underrättas och vara beredda att kunna hoppa in
med kort varsel. Det är något av säsongens två första ordinarie prov som får
räknas och skall vara genomfört före sista novembers utgång. (sista oktober championhundar)

Hamnar flera hundar på samma poäng avgörs det genom.
1. Den som har högsta poäng i moment 3 (Stånd på upptagsplatsen).
2. Yngsta hund
3. Lottning

Regler för SM-kvaldagen:

Poängen från uttagningsprovet sammanräknas med SM-kvaldagens prov
och hunden med högsta sammanlagda poäng vinner och får åka till SM.

Hamnar flera hundar på samma poäng avgörs det genom.
1. Den som har högsta sammanlagda poäng i moment 3 (Stånd på upptagsplatsen).
2. Den som har högsta poängen i moment 3 under kvaldagen.
3. Yngsta hund
4. Lottning

Krav: Deltagande hundar skall vara: AD-fri (gäller ej gråhundar), HD-fri, d v s A eller B höfter. För deltagande erfordras minst "very good" upp till 15 månader eller "good" från 15 månader eller äldre på utställning.
Om inte hunden är röntgad eller har klarat utställningskriteriet så har hundägaren/
ägarna på sig till och med den 15 juni att uppfylla kraven för detta.
Om hunden har två eller fler ägare skall alla vara fullt betalande medlemmar i klubben
(undantag är om två ägare bor i samma hushåll då räcker det att den ena är
familjemedlem), det är den/de vid provtillfället registrerade ägaren/ägarna till
hunden/tiken som gäller, ändringar/justeringar kan inte göras i efterhand.
Proven skall vara genomförda inom klubbens område d v s inom Gävleborgs län och ägaren skall vara medlem i GÄK..

I övrigt gäller samma regler som vid Älghunds-SM.Klubbmästare:
Koras vid en särskilt tävlings dag.
Körs 1:a lördag i brunstuppehållet. Deltagarna lottas fram bland de championhundar som anmält sig.

Krav: Deltagande hundar skall vara: AD-fri , HD-fri, d v s A eller B höfter.

Hamnar fler hundar på samma poäng avgörs det genom.
1. Den som har högsta sammanlagda poäng i moment 3 (Stånd på upptagsplatsen).
2. Yngsta hund.
3. Lottning

Anmälan

Alla anmälningar ska ske via provdata!
Det besparar klubben pengar och våra funktionärer mycket tid.

Klicka här för att komma till Provdata.se för att anmäla >>

Om ni inte kan eller har möjlighet att anmäla via provdata så ta hjälp av en kompis eller prata med provledaren.

Anmälningsavgift

250 kronor/prov som inbetalas i samband med anmälan i PROVDATA direkt till PAYSSON.
Enbart i undatagsfall till Gävleborgs Älghundklubb på postgironummer 58 27 48-0.
Kom ihåg att ange hundens namn och reg. nummer på talongen.

OBS! Anmälan lämnas utan åtgärd tills avgiften är betald.

Anmälningsavgiften återbetalas EJ om domare har tilldelats och provet inte har genomförts inom 30 dagar.

Domarersättning

500 kronor som betalas direkt till domaren vid provtillfället, liksom i förekommande fall bilersättning enligt statlig norm.

Upplysningar om provledare

Se Funktionärer Övriga

Att tänka på:

Ni som anmäler sent, tänk på att anmälningsavgiften inte återbetalas p g a snö och väderförhållanden så var ute i god tid! Tänk även på god jaktetik och moral gällande snödjup och före när ni startar era hundar.