Medlemsinfo
  Provverksamhet
  Utställningar
  Funktionärer
  Bildgalleri
  Avel
  Länkar


 Första sidan

 Hitta älghund>>
 GÄK Facebook>>
 SÄK>>

OrgNr 802463-2864
PlusGiro 582748-0
Unika besökare


Gävleborgs Älghundklubb
Information om verksamheten för hela Sverige och länkar till de andra regionerna kan du hitta på
Svenska Älghundklubbens hemsida.

   


GÄVLEBORGS ÄLGHUNDKLUBB

Särskilt Älgspårprov


Gävleborgs Älghundklubb inbjuder härmed till Älgspårprov.

Hunden kan starta utan krav på utställning, dock tidigast från och
med den dag hunden fyllt 9 (nio) månader.

Hunden skall vara ID märkt.
Deltagare är skyldig att själv tillhandahålla avläsare om
hunden enbart är chipmärkt. En chipläsare finns i varje provområde för utlåning,
kontakta respektive provledare som vet var den är placerad.

Provtid:

Älgspårprov från 2020-08-01 och till det att marken är täckt med max 10 centimeter snö, dock längst till 2021-01-31.

Anmälan

Alla anmälningar ska ske via provdata!
Det besparar klubben pengar och våra funktionärer mycket tid.

Sista anmälan är 15/12-2020

Klicka här för att komma till Provdata.se för att anmäla >>

Om ni inte kan eller har möjlighet att anmäla via provdata så ta hjälp av en kompis eller prata med provledaren.

Anmälningsavgift

250 kronor/prov som inbetalas i samband med anmälan i PROVDATA direkt till PAYSSON.
Enbart i undatagsfall till Gävleborgs Älghundklubb på postgironummer 58 27 48-0.
Kom ihåg att ange hundens namn och reg. nummer på talongen.

Obs! Anmälan lämnas utan åtgärd tills avgiften är betald.

Domarersättning

200 kronor som betalas direkt till domaren vid provtillfället, liksom i förekommande fall
bilersättning enligt statlig norm.