Medlemsinfo
  Jaktprov
  Utställningar
  Funktionärer
  Bildgalleri
  Avel
  Länkar


 Första sidan

 Hitta älghund>>
 GÄK Facebook>>
 SÄK>>

OrgNr:802463-2864
Unika besökare


Gävleborgs Älghundklubb
Information om verksamheten för hela Sverige och länkar till de andra regionerna kan du hitta på
Svenska Älghundklubbens hemsida.

   


GÄVLEBORGS ÄLGHUNDKLUBB

Nu börjar revideringsarbetet inför jaktprovsregler 2022

Svenska Älghundklubben står inför en regelrevidering och det är dags att börja se över de gällande jaktprovsreglerna. Det är nu i början av revideringsarbetet som vi har störst möjlighet att påverka kommande regler och därför önskar vi föra dialog med Er medlemmar. Du som medlem inbjuds därför till dialogmöten, via era lokalklubbar, för att klubben ska få ta del av Dina tankar. Mötena riktar sig inte bara till jaktprovsdomare utan till alla medlemmar som har ett intresse för älghundar och jaktprov. Vi hoppas även att Du som är engagerad i avel och uppfödning av älg­hundar kommer att delta.
Läs mer på SÄK's hemsida

Vi i gävleborg börjar med träffar i slutet Maj början Juni gällande steg 1 av 17
Vår ordnar träffar på följande platser och Du kan delta inom det område där det är enklast för Dig att delta:

Norra Gävleborg:
Måndag 3 Juni kl 18.00 Svanbacken, Delsbo
Anmälan görs till Janolof Joelsson till email adress janolof@hsp.se

Mellan området:
Torsdag 6 Juni Brandstation i Bollnäs kl. 18.00
Anmälan görs till Yngve Skoglund till email adress yngveskoglund@telia.com

Södra:
Torsdag 23 Maj Skommarsgården Jutbacken 14 Högbo kl 18.00
Anmälan görs till Robert Wallner till email adress robban.wallner@gmail.com

Kan du ej deltaga så kan du även skicka epost till ovan angiva epostadresser innan mötet.

Välkomna!
Provledarna i Gävleborgs Älghundklubb

(2019-05-13)
 


GÄVLEBORGSÄLGHUNDKLUBB PÅ FACEBOOK