Medlemsinfo
  Provverksamhet
  Utställningar
  Funktionärer
  Bildgalleri
  Avel
  Länkar


 Första sidan

 Hitta älghund>>
 GÄK Facebook>>
 SÄK>>

OrgNr 802463-2864
PlusGiro 582748-0
Unika besökare


Gävleborgs Älghundklubb
Information om verksamheten för hela Sverige och länkar till de andra regionerna kan du hitta på
Svenska Älghundklubbens hemsida.

   


GÄVLEBORGS ÄLGHUNDKLUBB


Kallelse till Årsstämma 2023-02-18 Härmed kallas medlemmar i Gävleborgs Älghundklubb till ordinarie årsstämma 2023-02-18, Lördag, klockan 13.00 på Scandic Hotell i Bollnäs.
Verksamhetsberättelse finns tillgänglig från 11.00.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2023-01-08.
Skickas till sekreterare.gak@gmail.com

Sedvanlig utdelning vandringspriser mm från 2022/2023 års prov och tävlingar.
Klubben bjuder på kaffe och smörgås.


Varmt Välkomna på Årsstämman

Årsmötetsinbjudan finns även i Älghunden Nr4 2022.

Årsmötesprotokoll 2022-03-20>>

Ny profilklädes leverantör
Tveka inte att beställa.

Läs mer->

Fler funktionärer
Vi inom Gävleborgsälghundklubb behöver alltid engaerade personer i vår verksamhet.
Är du en av dem?
Vi behöver alltid personer inom olika verksamheter.
Är du intresserad av något av detta
- Avelsarbete
- Utställningar
- Provverksamhet
- Föreningsverksamhet
- Kommunikation/IT
Då kan du bidra med ditt engagemang och kunskap för att vi skall få änne bättre älghundar.
Tveka inte att kontakta oss i styrelsen eller till valberedningen.

Här finns kontaktuppgifter

GÄVLEBORGSÄLGHUNDKLUBB PÅ FACEBOOK