Jaktprov

Jaktprovsverksamheten inom Gävleborgs Älghundklubb består av fyra delar. Hunden skall vara ID-märkt. Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt att deltaga med microchipsmärkt hund.

Rätt att deltaga har hund som vid utställning, godkänd av SKK, erhållit pris i lägst juniorklass och är vaccinerad. Undantag för särskilt älgspårprov, där hunden kan starta utan krav på utställning. För att få starta på särskilt älgspårprov skall hunden vara minst 9 (nio) månader och för att få starta på Löshund- och Ledhundsprov skall hunden vara minst 12 (tolv) månader gammal. Ägare/Ägarna skall vara medlem i någon av SÄK’s klubbar. GÄK medlemmar prioriteras.

Hunden skall vara ID märkt. Deltagare är skyldig att själv tillhandahålla avläsare om hunden enbart är chipmärkt. En chipläsare finns i varje provområde för utlåning, kontakta respektive provledare som vet var den är placerad.

Löshundsprov från 21 augusti till 31 januari

Anmälningstider och antal prov:

Sista anmälningstid för championhundar är den 30 september och provet ska vara genomfört senast den 31 oktober.
Sista anmälningstid för övriga hundar är den 15 december (enligt beslut årsmöte 2018).

Antal prov per hund?

Max 3 prov per hund på samma gång. När det 3:dje provet är genomfört kan ytterligare prov anmälas. När detta prov är genomfört kan ytterligar prov anmälas osv. Provledningen förbehåller sig rätten att premiera unga hundar vid stor anhopning av prov.

Icke medlemmar i Gävleborgs Älghundklubb, men medlem i någon annan lokalklubb, har rätt till 1 (ett) löshundsprov.

Hundägaren måste kontakta tilldelad domare inom 10 dagar annars tilldelas domaren en ny hund och er hund hamnar ”sist i kön”.

Observera att när hundägaren fått tilldelad domare skall provet vara genomfört inom 30 dagar. Därefter får hunden starta enbart om giltigt skäl som sjukdom eller löp förekommit. Veterinärintyg skall kunna uppvisas vid sjukdom. Därefter tilldelas domaren en ny hund.

Alla prov ska, och måste, gå igenom provledningen, om så inte sker kommer provet att annulleras och domarens lämplighet kommer att ifrågasättas.

OBS! Inga omprov på grund av älgtomma marker gäller längre!

Anmälningsavgiften återbetalas inte om provet inte har genomförts inom 30 dagar efter att domare har tilldelats. Ni som anmäler sent tänk på att anmälningsavgiften inte heller återbetalas på grund av snö och andra väderförhållanden så var ute i god tid. Kom ihåg att det finns en köldgräns på genomförande av prov till minus 15 grader med tanke på hunden och människans hälsa. Tänk på god jaktetik och moral gällande snödjup och före när ni startar era hundar för både hunden och provdjuret. Det är domaren som bestämmer om det är ok eller inte.

Regler för uttagningen till SM-kvalet:

10 (tio) hundar tas ut till en SM-uttagning som sker under nästkommande höst, och provet där genomförs som ett endagsprov. 3 (tre) reserver skall även underrättas och vara beredda att kunna hoppa in med kort varsel. Det är något av säsongens två första ordinarie prov som får räknas och skall vara genomfört före sista novembers utgång. (sista oktober championhundar).

Hamnar flera hundar på samma poäng avgörs det genom.
1. Den som har högsta poäng i moment 3 (Stånd på upptagsplatsen).
2. Yngsta hund
3. Lottning

Regler för SM-kvaldagen:

Poängen från uttagningsprovet sammanräknas med SM-kvaldagens prov och hunden med högsta sammanlagda poäng vinner och får åka till SM.

Hamnar flera hundar på samma poäng avgörs det genom.
1. Den som har högsta sammanlagda poäng i moment 3 (Stånd på upptagsplatsen).
2. Den som har högsta poängen i moment 3 under kvaldagen.
3. Yngsta hund
4. Lottning

Krav: Deltagande hundar skall vara: AD-fri (gäller ej gråhundar), HD-fri, d v s A eller B höfter. För deltagande erfordras minst ”very good” upp till 15 månader eller ”good” från 15 månader eller äldre på utställning.

Om inte hunden är röntgad eller har klarat utställningskriteriet så har hundägaren/ägarna på sig till och med den 15 juni att uppfylla kraven för detta. Om hunden har två eller fler ägare skall alla vara fullt betalande medlemmar i klubben (undantag är om två ägare bor i samma hushåll då räcker det att den ena är familjemedlem), det är den/de vid provtillfället registrerade ägaren/ägarna till hunden/tiken som gäller, ändringar/justeringar kan inte göras i efterhand.

Proven skall vara genomförda inom klubbens område d v s inom Gävleborgs län och ägaren skall vara medlem i GÄK.

I övrigt gäller samma regler som vid Älghunds-SM.

Klubbmästare:

Koras vid en särskilt tävlings dag. Körs 1:a lördag i brunstuppehållet. Deltagarna lottas fram bland de championhundar som anmält sig.

Krav: Deltagande hundar skall vara: AD-fri , HD-fri, d v s A eller B höfter.

Hamnar fler hundar på samma poäng avgörs det genom.
1. Den som har högsta sammanlagda poäng i moment 3 (Stånd på upptagsplatsen).
2. Yngsta hund.
3. Lottning

Anmälan

Alla anmälningar ska ske via provdata! Det besparar klubben pengar och våra funktionärer mycket tid.

Klicka här för att komma till Provdata.se för att anmäla >>

Om ni inte kan eller har möjlighet att anmäla via provdata så ta hjälp av en kompis eller prata med provledaren.

Anmälningsavgift

300 kronor/prov som inbetalas i samband med anmälan i PROVDATA direkt till PAYSSON. Enbart i undatagsfall till Gävleborgs Älghundklubb på postgironummer 58 27 48-0. Kom ihåg att ange hundens namn och reg. nummer på talongen.

OBS! Anmälan lämnas utan åtgärd tills avgiften är betald.

Anmälningsavgiften återbetalas EJ om domare har tilldelats och provet inte har genomförts inom 30 dagar.

Domarersättning

700 kronor som betalas direkt till domaren vid provtillfället, liksom i förekommande fall bilersättning enligt statlig norm.

Upplysningar om provledare

Se Funktionärer Övriga

Att tänka på:

Ni som anmäler sent, tänk på att anmälningsavgiften inte återbetalas p g a snö och väderförhållanden så var ute i god tid! Tänk även på god jaktetik och moral gällande snödjup och före när ni startar era hundar.

Hunden kan starta utan krav på utställning, dock tidigast från och med den dag hunden fyllt 9 (nio) månader.

Hunden skall vara ID märkt. Deltagare är skyldig att själv tillhandahålla avläsare om hunden enbart är chipmärkt. En chipläsare finns i varje provområde för utlåning, kontakta respektive provledare som vet var den är placerad.

Provtid:

Älgspårprov från 1/8 och till det att marken är täckt med max 10 centimeter snö, dock längst till 31/1.

Anmälan

Alla anmälningar ska ske via provdata! Det besparar klubben pengar och våra funktionärer mycket tid. Sista anmälan är 15/12.

Klicka här för att komma till Provdata.se för att anmäla >>

Om ni inte kan eller har möjlighet att anmäla via provdata så ta hjälp av en kompis eller prata med provledaren.

Anmälningsavgift

300 kronor/prov som inbetalas i samband med anmälan i PROVDATA direkt till PAYSSON. Enbart i undatagsfall till Gävleborgs Älghundklubb på postgironummer 58 27 48-0. Kom ihåg att ange hundens namn och reg. nummer på talongen.

Obs! Anmälan lämnas utan åtgärd tills avgiften är betald.

Domarersättning

200 kronor som betalas direkt till domaren vid provtillfället, liksom i förekommande fall bilersättning enligt statlig norm.

Rätt att deltaga har hund som vid utställning, godkänd av SKK, erhållit pris i lägst juniorklass och är vaccinerad från och med den dag hunden fyllt 12 (tolv) månader.

Hunden skall vara ID märkt. Deltagare är skyldig att själv tillhandahålla avläsare om hunden enbart är chipmärkt. En chipläsare finns i varje provområde för utlåning, kontakta respektive provledare som vet var den är placerad.

Provtid:

Ledhundsprov från 21 Augusti till 31 Januari.

Anmälningstider:

Sista anmälningstid… för championhundar är den 31 oktober och provet ska vara genomfört senast den 30 november. Sista anmälningstid för övriga hundar är den 15 december.

Max 3 prov per hund på samma gång. När det 3:dje provet är genomfört kan ytterligare prov anmälas. När detta prov är genomfört kan ytterligar prov anmälas osv. Provledningen förbehåller sig rätten att premiera unga hundar vid stor anhopning av prov.

Icke medlemmar, men medlem i någon annan lokalklubb, har rätt till 1 (ett) prov.

Observera att när hundägaren fått tilldelad domare skall provet vara genomfört inom 30 dagar. Därefter får hunden starta enbart om giltigt skäl som sjukdom eller löp förekommit. Veterinärintyg skall uppvisas vid sjukdom. Därefter tilldelas domaren en ny hund.

Anmälan

Alla anmälningar ska ske via provdata! Det besparar klubben pengar och våra funktionärer mycket tid.

Klicka här för att komma till Provdata.se för att anmäla >>

Om ni inte kan eller har möjlighet att anmäla via provdata så ta hjälp av en kompis eller prata med provledaren.

Anmälningsavgift

300 kronor/prov som inbetalas i samband med anmälan i PROVDATA direkt till PAYSSON. Enbart i undatagsfall till Gävleborgs Älghundklubb på postgironummer 58 27 48-0. Kom ihåg att ange hundens namn och reg. nummer på talongen.

Obs! Anmälan lämnas utan åtgärd tills avgiften är betald.

Domarersättning

700 kronor som betalas direkt till domaren vid provtillfället, liksom i förekommande fall bilersättning enligt statlig norm.

Alla raser är välkomna, även blandraser. Proverna får pågå så länge det är barmark, domaren avgör.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgift för provet skall betalas före bedömning
– för medlem i GÄK 100 kronor
– för icke medlem i GÄK 200 kronor

Betalas via Swish nr 1232074490 eller PG 582748-0. Ange VP och hundens regnr vid betalning, ex. ”VP SE12345/2017”. Kvitto på betalning och stamtavla på hundens skall visas upp för domaren före bedömning.

Domararvode

Domararvode 300 kr plus ev resekostnader som betalas direkt till domaren Anmälan göres direkt till domarna som är:

Provområde Norra:

Ulrika Wermelin, Hudiksvall: 070-5955864

Provområde Mellan:

Anita Johansson Eklund, Edsbyn: 070-221 25 90
Anders Lindberg, Söderhamn: 070-353 55 17
Olov Nilsson, Edsbyn: 070-316 63 51
Eva Brynte, Arbrå: 070-537 85 15

Provområde Södra:

Folke Eriksson, Ockelbo: 070-336 30 41
Fredrik Boström, Årsunda: 070-529 00 85
Mats Lindblad, Kungsgården: 070-328 53 86

Information

Ni som skall starta er hund i Norge eller Finland. Stamtavla måste tas med så att den lokalklubb i annat land kan registrera provet till deras respektive Kennelklubb.