Verksamhetsområden för Gävleborgs Älghundklubb

Jaktprov

Jaktprovskommittén (Jaktprov, SM-kval, klubbkamp, utbildning m.m.)
Representant styrelse och provledare för respektive område.
Jan-Olof Joelsson, Delsbo
Tel: 070-621 89 24

Anmälningsmottagare för jaktprov: www.provdata.se

Provledare för respektive område

Norra
Ordinarie: Jan-Olof Joelsson, tel: 070-621 89 24
E-post: joelsson.jano@gmail.com
Vice: Joel Järnberg, tel:070-338 52 69
E-post: jarnberg80@gmail.com

Mellan
Ordinarie:  Stefan ”Rundvirke” Persson, tel: 070-205 31 06
E-post: stefan.persson@rundvirkeskog.se
Vice: Mattias Elversson, tel: 070-661 55 85
E-post: mattias.elversson@storaenso.com

Södra
Ordinarie: Johan Bergius, Tel 070-387 43 55
E-post: johan.bergius@holmenskog.com
Vice: Johnas Johnsson, tel: 073-026 30 04
E-post: johnas.jakt@gmail.com

Utställningar

Anmäl via www.provdata.se
Kontaktperson
Hannah Elversson
Tel: 073-058 63 94

Kommissarie för respektive utställning

Hudiksvall
Eva Lena Nordell
Tel: 070-521 75 82

Högbobruk
Hannah Elversson
Tel: 073-058 63 94

Alfta
Håkan Häggblom
Tel: 070-6807376 072-5324005

Hassela
Hannah Elversson
Tel: 073-058 63 94

Viltspår

Viltspårsskommittén
Representant styrelse
Jan Stark, Ockelbo
Tel: 070-205 52 74

Folke Eriksson, Ockelbo
Tel: 070-336 30 41

Ulrika Wermelin, Hudiksvall
Tel: 070-595 58 64

Fredrik Boström, Årsunda
Tel: 070-529 00 85

Data/Hemsida/Facebook m.m.

Datakommittén
Per Svensk (sammankallande)
Tel: 070-190 64 11

Robert Wallner
Tel: 070-311 49 39

David Lodin
Tel: 073-054 29 24

Hannah Elversson
Tel: 073-058 63 94

Medlemsförmåner, Sponsorkontakter

Jan Linander, Hedesunda
Tel: 070-280 79 87

Övrigt

Kontakta Ordförande
Sven-Olov Bergman
Tel: 070-323 44 57