Gävleborg Älghundklubbs vandringspriser

Jaktprov

Priset skall gälla unghundar under tre år. Priset skall vandra i fem (5) år och tillfalla den hundägare inom länet, som under perioden erhållit sammanlagt högsta poäng enskilt år enligt nedanstående regler.

Vid jaktprov adderas periodens jaktprovspoäng från respektive års första jaktprov.

För utställning gäller följande poäng:
Cert eller CK = 20 poäng
Exc ökl, unghkl. = 15 poäng
VG ökl, unghkl. = 10 poäng
God ökl, unghkl. = 5 poäng

Samtliga poäng skall ha erhållits inom Gävleborgs Älghundklubb. För att få deltaga skall hunden under året erhållit minst ett ”God” vid någon av klubbens utställningar. Vid lika poäng avgör högsta jaktprovspoäng. Vid lika poäng tilldelas priset den yngsta hunden. Domarkollegiet utser bästa hund.
Jaktprov gäller jaktprovssäongen innan årsmötet.
Utställning gäller kalenderåret innan årsmötet.

Nuvarande period är 2022/2023 till 2026/2027. Delas ut årsmötet 2028

2022/23 Rörmurskogens Zaiter Äg: Gustav Munther, Bergby –> 98,5 poäng
2023/24 Kvannildalens Cato Äg: John Eliasson Tallåsen –> 98 poäng
2024/25
2025/26
2026/27

Priset skall gälla tikar oavsett ålder. Priset skall vandra i fem (5) år och tillfalla den hundägare inom länet, som under perioden erhållit sammanlagt högsta poäng enskilt år enligt nedanstående regler.

Vid jaktprov adderas periodens jaktprovspoäng från respektive års första jaktprov.
För utställning gäller följande poäng:
Cert eller CK = 20 poäng
Exc ökl, unghkl. = 15 poäng
VG ökl, unghkl. = 10 poäng
God ökl, unghkl. = 5 poäng

Samtliga poäng skall ha erhållits inom Gävleborgs Älghundklubb. För att få deltaga skall hunden under året erhållit minst ett ”God” vid någon av klubbens utställningar. Vid lika poäng avgör högsta jaktprovspoäng. Vid lika poäng tilldelas priset den yngsta hunden. Domarkollegiet utser bästa hund.
Jaktprov gäller jaktprovssäongen innan årsmötet.
Utställning gäller kalenderåret innan årsmötet.

Nuvarande period är 2022/2023 till 2026/2027. Delas ut årsmötet 2028

2022/23 Edstabergets Cattla Äg: Per Edh, Jättendal –> 101,5 poäng
2023/24 Edstabergets Cattla Äg: Per Edh, Jättendal –> 101,5 poäng
2024/25
2025/26
2026/27

Nytt pris från 2015.
Priset är skänkt av Delsbo Vapen. Konstnären är Olle Gill.

Priset vandrar i tio år och utdelas första gången 2015. Årsmötet 2016.

Priset kan erhållas av klubbmedlem i Gävleborgs Älghundklubb och som klarar kraven för att kunna representera oss i SM för älghundar. (Röntgen, utställd mm)
Priset kan utdelas till hanhund eller tik som efter föregående provsäsong ej är jaktchampion,
och Hundens HD-status skall vara känd senast den 31 januari.

Dessutom
– uppfyllt kraven för att erhålla Svenska Älghundklubbens Guldplakett*,
(*3 st 1:a pris jaktprov under minst två provsäsonger. Hunden skall vara HD fri,A/B)
eller
– har erhållit 3 (tre) första pris på jaktprov

Priset tilldelas den hund eller tik som har högsta sammanlagda poängen på de två första ordinarie proven i vår klubb under provsäsongen.
SM-kval, Klubbkampsprov, olika rasmästerskap, Älghunds-SM eller andra liknande tävlingar räknas ej.

Vid samma poäng räknas moment 5* (fem) samman, Stånd på upptagsplatsen, båda proven räknas samman och den som högsta sammanlagda poäng tilldelas priset. Om dessa är lika tillfaller priset yngsta hund.

Priset utdelas för alltid den hundägare som med en eller flera hundar har högsta sammanlagda poäng under 10 år och som har inteckning i priset.

* = Om jaktprovsreglerna i framtiden revideras och moment 3 (fem), Ståndskall på upptagsplatsen, ändras/tas bort skall det mest likvärdiga momentet tillämpas. Styrelsen för GÄK har rätt att ändra gällande regler i denna del av ovan nämnda statuter.

Nuvarande period är 2015/2016 till 2024/2025. Delas ut årsmötet 2026.

2015/16-Ståndfast´s Ashoka,Martin Höglund, Bjuråker–>176 poäng
2016/17-Jämtmyrens Hera, Åke Näsman, Hedesunda –>172,5 poäng
2017/18-Jämtens Eros, Göran Karlsson, Enånger –>154,5 poäng
2018/19-Billsbergets Neeo, Karl-Erik/Kenneth Svedlund, Vallsta –>164,5 poäng
2019/20-Orebygdens Kita, Ulf/Johan Rudman –>173,5 poäng
2020/21-Kruunupään Esko, Janolof Joelsson, Delsbo –>180 poäng
2021/22-Beardbass Echo, Henrik Nordell, Enånger –>159,5 poäng
2022/23-Söromdellens DiAs Sessa, Tord Svensk, Delsbo –> 164,5 poäng
2023/24 Kroknäsmyrens Assar, Björn Berglund Ljusdal –> 156,5 poäng
2024/25

Statuter:

  • Priset tilldelas vinnaren av Gävleborg Älghundklubbs SM-kval.
  • Priset utdelades för första gången 2018 och vandrar under en tid av 10 år.
  • Efter 10 år utdelas priset för alltid till SM kval vinnaren med högsta poängen.
  • Om någon ägare vunnit fler än en gång så är det sammanlagda poängen som räknas.
  • Vinnaren ansvarar för att vandringspriset finns på plats i god tid till följande års SM-kvals prisutdelning.

Nuvarande period SM kval höst 2018 till 2027. Delas ut för alltid under årsmötet 2028.

2018/19-Sjödyns Affe, Ägare: Stig Thorslund, Järvsö 85+46,5=131,5
2019/20-Åskbergets Jarro, Ägare Stefan Persson, Norrala 90+84=174
2020/21-Orebygdens Kita, Ägare Ulf&Johan Rudman , Alfta 91,5+ 76,5 =168
2021/22-Jämtens Gåva, Ägare Christoffer Brink, Delsbo 83+86,5 = 169,5
2022/23-Beardbass Eiko, Ägare Mikael Wiberg, Näsviken 77,5 + 70,0 =147,5
2023/24 Älgstötens Cax, Ägare Martin Ribers/Tomas Lundberg Motala 82,5 + 90 = 172,5
2024/25
2025/26
2026/27
2027/28

Utställningar

Björnjägarens Kennels Vandringspris till BIR-vinnaren på Hudiksvalls Utställning.

Vandringspriset, skänkt 2013 av Björnjägarens Kennel, Pär Frank. Priset instiftades i samband med utställningens 40-års jubileum. Priset går till den hund som erövrar titeln BIR Norsk Älghund Grå under Hudiksvalls Utställning. Donator av priset svarar för att inskription av hundens namn och data samt årtal för titeln, även att ägarens namn förs in. Donatorn förbehåller sig rätten att själv tävla om priset. Priset återlämnas en vecka innan årets utställning. Vandringspriset kommer att vara aktivt under 15 år för att avslutningsvis doneras till senaste pristagare, år 2027. Vandringspriset består av en tavla 50×70 framställd av konstnären My Hansson.

Björnjägarens Kennels Vandringspris till BIM-vinnaren på Hudiksvalls Utställning.

Vandringspriset, skänkt 2013 av Björnjägarens Kennel, Pär Frank. Priset instiftades i samband med utställningens 40-års jubileum. Priset går till den hund som erövrar titeln BIM Norsk Älghund Grå under Hudiksvalls Utställning. Donator av priset svarar för att inskription av hundens namn och data samt årtal för titeln, även att ägarens namn förs in. Donatorn förbehåller sig rätten att själv tävla om priset. Priset återlämnas en vecka innan utställning. Vandringspriset kommer att vara aktivt under 15 år för att avslutningsvis doneras till senaste pristagare, år 2027. Vandringspriset består av en tavla 40×50 framställd av konstnären My Hansson. Prisen delades ut för första gången 2013.

2023
BIR Hane Gardjakts Jalle,
Ägare: Nicklas Tano, Kiruna
BIM Tik Dalholmens Vilja
Äg. Pär Dahl,Gävle

2022
BIR Tik- TF Elgkampen’s Aria
Äg. Tony H Kvåle ,Skogbygda Norge
BIM Hane Bergplassen´s Storm 
Äg. Kenneth Granholt, Minnesund Norge

2020
BIR Hane Trappers Adventure´s Duje Doj
Äg. Conny Brändström, Hudiksvall
BIM Tik Svartkärrets Axa
Äg. Leif & Amanda Blom, Njurunda

2019
BIR Hane Elgfallets Aiko
Äg. Conny Brändström, Hudiksvall
BIM Tik Gardjakts Sally
Äg. Leif Gard, Boden

2018
BIR Hane Elgfallets Aiko
Äg. Conny Brändström, Hudiksvall
BIM Tik Svartkärrets Axa
Äg. Leif&Amanda Blom, Njurunda

2017
BIR Gråhundar Skinnemoens Hera
Äg. Leif Eidal, Prestfoss
BIM Gråhundaro, Äg Elgfallets Aiko
Äg. Conny Brändström, Hudiksvall

2016
BIR Gråhundar SKINNEMOENS SAREK
Äg. Lileng Sverre & Roger , Norge
BIM Gråhundar JOKIOKSAN SISKO
Äg. Fällman Mikael, Umeå

2015
BIR Gråhundar ELGFALLET’S AIKO
Äg. Conny Brändström, Iggesund
BIM Gråhundar SKÖRBÄCKENS AYLA
Äg. Johansson Anders, Oviken

2014
BIR Gråhundar Dahlholmens Ila
Äg. Leif Blom, Njurunda
BIM Gråhundar ELGFALLET’S AIKO
Äg. Conny Brändström, Iggesund

2013
BIR Gråhundar Dahlholmens Ila
Äg. Leif Blom, Njurunda
BIM Gråhundar Houninkorven Seppo
Äg. Stefan Söderström, Bollnäs

Tilldelas Best In Show. Tillfaller för alltid den hundägare som erövrar priset tre (3) gånger. Skänkt av Malmbos Kennel, Bo och Birgith Malmqvist, Bergsjö. Priset delades ut för första gången 2001 och sista gången 2018.

2019
Lottades ut på utställningen 2019 till en av de som hade en inteckning. Den som fick äran att få en glödritning gjord av Olle Gill blev Söromdellens Roya, Per Svensk

2018
Gråhunden Elgfallets Aiko
Ägare: Conny Brändström, Iggesund

2017
Jämthunden Kolarbergets Foxy
Ägare: Olle Wiklund, Hudiksvall

2016
Jämthunden Älgståndets Rex
Ägare: Mikael Höglund, Axmar

2015
Jämthunden Allangropens Aiko
Ägare: B Norberg A Wiklund ,Kälarne

2014
Jämthunden Torsbackens Mirka
Ägare: Torsten Jacobsson, Bräcke

2013
Gråhunden Dahlholmens Ila
Ägare: Leif Blom, Njurunda

2012
Jämthunden J Pansartorps Jänta S30204/2008 A/U
Ägare: Christer Lundh, Arbrå

2011
Gråhunden SE J(LÖ)CH Trollvindens Attlas S28437/2006 A
Ägare: Roger Bergström, Strömsund

2010
Jämthunden J Roya S33749/2007 A
Ägare: Per Svensk, Hudiksvall

2009
Jämthunden J Vindbackens Vera S56483/2007 A
Ägare: Nicklas Lundqvist, Bredbyn

2008
Gråhunden J Storsvegårdens Arrax S15711/2006 B
Ägare: Conny Kihlberg & Bernt Olsson, Näsviken

2007
Östsibirisk Lajka SJ(LÖ)CH Pay-Matts Jaure Tikko S64536/2004 A
Ägare: Berne Henriksson, Delsbo

2006
Jämthunden J Fäbobergets Phuma S32201/2004 A
Ägare: Camilla & Urban Ekskär, Åsele

2005
Jämthunden SJCH Tegelbrukets Ajax S17612/2002 A
Ägare: Tomas Larsson, Hudiksvall

2004
Gråhunden SJCH Malmbos Fajt S27031/2002 A
Ägare: Kent Åström, Edsbyn

2003
Gråhunden SUCH SJCH Räbbmons Djärvo S60236/94 H
Ägare: Per-Anders Enros, Stocka

2002
Jämthunden SUCH SJCH Våndarvets Jesper S27572/2000 A
Ägare: Jim Broman, Mora

2001
Jämthunden SUCH SJCH Härkilas Nito I S54070/98 H
Ägare: Tomas Brandt, Furudal