Medlemsinfo
  Provverksamhet
  Utställningar
  Funktionärer
  Bildgalleri
  Avel
  Länkar


 Första sidan

 Hitta älghund>>
 GÄK Facebook>>
 SÄK>>

OrgNr 802463-2864
PlusGiro 582748-0
Unika besökare


Gävleborgs Älghundklubb
Information om verksamheten för hela Sverige och länkar till de andra regionerna kan du hitta på
Svenska Älghundklubbens hemsida.

   


GÄVLEBORGS ÄLGHUNDKLUBB

Avelskommittén
Avelsgruppen inom Gävleborgs Älghundklubb svarar på avelsfrågor och avelsrådgivning till uppfödare.

De hänvisar valpar till valpköpare efter jaktprovsmeriterade tikar som av uppfödare inrapporterats till avelsombuden.
Ordförande Mats Jonasson Tel. 070-689 72 46 Sammankallande+ Gråhundar
Ledamot Andreas Sundell, Gävle Tel. 076-133 20 68 Jämthundar
Ledamot Petter Arkesjö, Ockelbo Tel. 073-727 20 09 Laikor