Medlemsinfo
  Provverksamhet
  Utställningar
  Funktionärer
  Bildgalleri
  Avel
  Länkar


 Första sidan

 Hitta älghund>>
 GÄK Facebook>>
 SÄK>>

OrgNr 802463-2864
PlusGiro 582748-0
Unika besökare


Gävleborgs Älghundklubb
Information om verksamheten för hela Sverige och länkar till de andra regionerna kan du hitta på
Svenska Älghundklubbens hemsida.

   


GÄVLEBORGS ÄLGHUNDKLUBB

Gävleborgs Älghundklubb
Välkommen som medlem i Gävleborgs Älghundklubb som är en av 10 lokalklubbar i Svenska Älghundklubben vilken i sin tur är ansluten till Svenska kennelklubben, SKK.

Vårat verksamhetsområde består av Hälsingland och Gästrikland dvs. Gävleborgs län.
Svenska Älghundklubbens ändamål är att i egenskap av ansluten specialklubb till Svenska Kennelklubben, ur såväl jakt- som exteriörsynpunkt, främja aveln med av Svenska Kennelklubben erkända älghundraser, samt verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser.
Som medlem i Gävleborgs Älghundklubb får du:
 • rätt att delta på utställningar, och jaktprov
 • Svenska Älghundklubbens tidskrift Älghunden
 • personlig avelsrådgivning
 • möjlighet att genom klubbarbete påverka Älghundklubbens syften
 • Medlemsavgiften är 300,- för huvudmedlem och 50,- för familjemedlem.
  Medlemsskapet löper per kalenderår (jan-dec). Avgiften sätts in på
  Svenska Älghundklubbens bankgiro nr 218-6179. Nytt från 2011!
  Glöm ej skriva namn och fullständig adress samt att medlemskapet
  gäller Gävleborg, klubb nr 40. Medlemskort kommer på posten,
  så fort pengarna är registrerade hos SÄK.
  Jobba för GÄK?
  Känner du att du kan tänka dig att bidra eller känner du någon som du tycker är lämplig?
  Hör av dig till någon i valberedningen så får vi en bra kandidatbank att välja ur inför framtida val.
  Vi vill ha en god kontakt med er medlemmar, hör av er till oss om ni har förslag, helst före sista november.
  Vem är med i valberedning? Se denna länk
  Sven-Olov Bergman
  Ordförande