SM-Kval 2024
Då är listan med SM-kval hundar 2024 klar.
Kvalet kommer vara den 17/8 med samling den 16:e på kvällen
Förläggningen blir i Harsa och provmarkerna inom en timmes resväg därifrån.
Mer information är utskickat till deltagande ekipage.
Väl mött!